Regulamin Kayakmania

REGULAMIN OGÓLNY
Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2018”


TRASY KONKURENCJI KAJAKOWYCH TUTAJ

Regulamin szczegółowy – Punktowane Wyścigi i Biegi Kajakowe dostępny TUTAJ

Regulamin na II Otwarte Amatorskie Zawody Pokazowe na Smoczych Łodziach dostępny TUTAJ

Regulamin szczegółowy -   próba bicia rekordu Guinnesa pod nazwą  "Bydgoska Parada Kajakowa" dostępny TUTAJ

Regulamin szczegółowy - Rodzinne Zawody Kajakowe Open dostępny TUTAJ

Regulamin szczegółowy – Dwubój rowerowo kajakowy dostępny TUTAJ

Regulamin szczegółowy - Otwarte Zawody Dzieci – Młodzików- Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy dostępny TUTAJ

Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001

Bank Spółdzielczy w Koronowie1.Informacje podstawowe

Regulamin ogólny opisuje wszystkie aktywności Kayakmanii 2018 oraz imprez towarzyszących odbywające się w dniach 31.08.2018 - 02.09.2018.
Regulaminy Szczegółowe stanowią załącznik do regulaminu ogólnego i dokładnie opisują poszczególne aktywności - każdą z osobna.

KAYAKMANIA kierowana jest do sympatyków rekreacji wodnej w Bydgoszczy i jej okolic, całego kraju i zagranicy. Kierowana jest do osób czynnie uprawiających kajakarstwo turystyczne jak i do amatorów, którzy nigdy nie pływali w kajaku.
Cel KAYAKMANII:
- popularyzacja kajakarstwa w Polsce i poza granicami kraju,
- integracja turystów z Polski z mieszkańcami miasta jako element budowania marki Miasta Bydgoszcz.
Na Kayakmanię 2018 składa się szereg konkurencji wyścigowych, pokazowych, imprez towarzyszących oraz piknik w centrum miasta z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.
Odbędzie się próba ustanowienia rekordu GUINNESSA, jednocześnie rekordu Polski przez uczestników Kayakmanii pod nazwą Bydgoskiej Parady Kajakowej w konkurencji „Parada kajakowa”.


2. Miejsce rozgrywania Międzynarodowego Dnia Kajakarza

Bydgoszcz: Wyspa Młyńska, - start i meta konkurencji maratonów kajakowych, konkurencji pokazowych, meta ultramaratonu kajakowego, dwuboju rowerowo kajakowego. Piknik dla mieszkańców, Miasteczko zabaw dla dzieci, Biuro zawodów, namiot organizatora, strefa gastronomiczna, scena koncertowa, wystawy i stoiska.
Hala Łuczniczka - miasteczko namiotowe, zaplecze socjalne dla startujących, parking dla przyczep kajakowych, koncert piosenki turystycznej .
Smukała (dzielnica Bydgoszczy) - start i miejsce rozgrywania dwuboju rowerowo kajakowego, start ultramaratonu kajakowego.

3. Termin imprezy

„Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2018” trwać będzie od 31 sierpnia do 02 września 2018r. z rywalizacją i cyklem imprez pokazowych w dniach 01 – 02 września 2018.

4. Organizator i kierownictwo imprezy

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA”, www.kayakmania.pl tel. 509499636 Bożena Pęczkowska, 502033421 Łukasz Gliński, 507015100 Grzegorz Urbaniak.
Partner Strategiczny: Miasto Bydgoszcz

5 . Warunki uczestnictwa – Kayakmania 2018

Warunki uczestnictwa dla osób biorących udział w pikniku rodzinnym na Wyspie
Młyńskiej w Bydgoszczy:
Podczas pikniku rodzinnego odbywającego się w Bydgoszczy - „Międzynarodowego Dnia
Kajakarza - Kayakmania Bydgoszcz 2018” organizator zapewnia bezpłatny wstęp na
wszystkie imprezy pikniku odbywające się na Wyspie Młyńskiej.
Na piknik rodzinny składają się:
konkursy z nagrodami,
gry i zabawy ruchowe,
koncert wieczorny,
wystawa i giełda sprzętu sportowego.
Warunki uczestnictwa dla osób startujących w konkurencjach wodnych:
W Międzynarodowym Dniu Kajakarza mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także
niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia), pod warunkiem złożenia w biurze zawodów przedłożeniu pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz pozostawania nieletniego przez cały czas trwania imprezy pod opieką wskazanej w zgodzie osoby pełnoletniej.
Uczestnicy wyścigów:
a) biorą w nich udział na własną odpowiedzialność,
b) muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisaniem przed startem stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni.
Udział w wyścigach kajakowych polega na jak najkrótszym pokonaniu trasy danego wyścigu, lecz w czasie nie dłuższym niż wyznaczony limit. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa komisja sędziowska.
Prawo uczestnictwa w konkurencjach wyścigowych, biegu głównym lub dwuboju rowerowo kajakowym następuje po pozytywnym zweryfikowaniu uczestnika w biurze zawodów oraz wpłynięciu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora – BSK Binduga. Zawodnik zarejestrowany w biurze zawodów otrzyma identyfikator (opaska) i numer startowy stosowny do kategorii, w której bierze udział.

6. Konkurencje pokazowe i imprezy towarzyszące

Na akwenie wodnym przy Wyspie Młyńskiej odbędzie się pokaz różnych dyscyplin
kajakowych i wodniackich tj.:
animacje ruchowe dla młodzieży i dorosłych,
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
rzut rzutką, do celu, manewrowanie kajakiem dla różnych grup wiekowych,
podstawy ratownictwa kajakowego i samoasekuracji,
szkolenie na stopień zerowy PSKK,
Wyścig Smoczych Łodzi o Wielki Graal,
Wyścigi dzieci, młodzików – Otwarte Zawody Dzieci – Młodzików
próba ustanowienia Rekordu Guinnessa o nazwie Bydgoska Parada Kajakowa.
Na Wyspie Młyńskiej odbędą się:
konkursy dla dzieci z nagrodami,
animacje gier i zabaw w miasteczku dla dzieci,
spotkanie z wyczynowymi sportowcami regionu różnych dyscyplin,
wystawa nowego sprzętu sportowego,
animacje ruchowe dla młodzieży i dorosłych,
edukacja ekologiczna dzieci dla szkół i instytucji,

7. Trasy konkurencji wodnych

Trasy wyścigów na dystansach we wszystkich kategoriach, Rodzinnych Zawodów Kajakowych Open i Biegu Głównego o puchar Prezydenta Bydgoszczy oraz Dwuboju Rowerowo - Kajakowego zostaną oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do Regulaminu Szczegółowego. Trasy zostaną wytyczone na rzece Brdzie pomiędzy Śluzą Miejską (ul.Marcinkowskiego), a Brdyujściem (w granicach miasta) przy pomocy bojek i kul pływających. Start (poza ultramaratonem) i meta znajduje się w tym samym miejscu –Wyspa Młyńska. Mapa z zaznaczonymi trasami zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.kayakmania.pl. Trasa i dystans dla każdej z kategorii będą wyraźnie oznaczone kolorami i numerami (np. trasa nr 1 czerwona 28 km dla kategorii T2K) itd. Dla każdej trasy zostaną ustalone punkty kontrolne, które będą miały formę kwadratowego białego baneru z oznaczeniem cyfrowym (szerzej funkcje punktów kontrolnych opisano w rozdziale o zasadach bezpieczeństwa).
Dwubój (rower plus kajak) pod patronatem Burmistrza Miasta Koronowa na odcinku
Smukała pętla - Bydgoszcz (dwubój rower plus kajak). Start w Smukale (dzielnica Bydgoszczy) ul. Rajska 1. Startują drużyny dwuosobowe. Klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach: pierwsza - osoba dorosła z dzieckiem, druga - dwie osoby dorosłe.
Start ze Smukały na rowerze i trasa w formie pętli przez las. Powrót na rowerze do Smukały i przesiadka do kajaka. Start dla kajaków poniżej elektrowni w Smukale.
Trasa kajakowa ze Smukały do Wyspy Młyńskiej. Pomiar czasu i linia mety zostaną określone w regulaminie szczegółowym. Na terenie zamkniętym przy ul. Rajska 1 zorganizujemy strefę parkingu dla rowerów i strefę przesiadki dla kajaków. Na parkingu - punkt żywieniowy, punkt medyczny, możliwość przerwania dwuboju. Bieg Główny o puchar Prezydenta Bydgoszczy (formuła australijska) zostanie wytyczony na rzece Brdzie między Śluzą Miejską przy ul. Marcinkowskiego, a mostem Bernardyńskim i polega na wielokrotnym zaliczeniu wyznaczonej rundy. Bieg Główny jest ograniczony pilotami – początkowym i końcowym. Formuła biegu australijskiego polega na stopniowej eliminacji uczestników z końca stawki po zaliczeniu kolejnej rundy. Uczestnik Biegu Głównego o puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy podczas rozgrywania biegu nie może wyprzedzać pilota początkowego, ani płynąć za pilotem końcowym. O zakończeniu Biegu Głównego decyduje pilot początkowy podając informację o rozegraniu ostatniej rundy. O ilości rund w biegu głównym decyduje pilot początkowy. Przybliżony czas trwania biegu –
maksymalnie 1,5 godziny. Ostateczną informację o wykluczaniu poszczególnych osad podaje pilot końcowy po zakończeniu rundy eliminującej podczas biegu. Osada zdublowana zostaje
automatycznie wykluczona z biegu.

Bydgoska Parada Kajakowa – próba pobicia rekordu Guinnessa (Miasto Bydgoszcz – Aktywna Bydgoszcz) zostanie wytyczona na odcinku miejskim rzeki Brdy w granicach między Wyspą Młyńską, a mostem Trasy Uniwersyteckiej. Minimalny dystans, jaki muszą pokonać wszystkie kajaki w paradzie to 1,6 km od linii startu do linii mety (każdy kajak musi przepłynąć przez obydwie linie). Każdy uczestnik wyścigów kajakowych ma prawo bezpłatnie wystartować w próbie bicia rekordu.

8. Zasady startu w konkurencjach wyścigowych (biegi punktowane)

Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania 2018” obejmuje punktowane wyścigi w kategoriach na różnych dystansach (Ultramaraton, Maraton Męski, Maraton Damski, Maraton Mixt), Biegu Głównego o puchar Prezydenta Bydgoszczy (formuła australijska). W punktacji biorą udział wszyscy zweryfikowani w biurze zawodów uczestnicy. Dla tych konkurencji będzie prowadzona punktacja indywidualna i drużynowa. Dla każdej z kategorii zostaje wyznaczona trasa na odpowiednim dystansie oraz limit czasowy.
W konkurencji Ultramaraton dopuszczalny jest start na kajaku jednoosobowym
dowolnego rodzaju z wyłączeniem kajaków wyczynowych. W konkurencji Maraton
dopuszczalny jest start na kajaku dwuosobowym dowolnego rodzaju z wyłączeniem
kajaków wyczynowych, w wyścigach młodzików dopuszczalny jest start na kajakach
sportowych. W pozostałych konkurencjach dopuszczalny jest start wyłącznie na
kajakach polietylenowych lub typowych kajakach turystycznych. W przypadku wątpliwości czy kajak spełnia wymagania, decyzje podejmuje Organizator.

Rywalizacja (punktowana) odbywa się w następujących kategoriach:
Ultramaraton Open T1 – 60 km - trasa biała, Smukała – Wyspa Młyńska plus 2 x pętla: Wyspa Młyńska – Brdyujście, limit czasowy wyścigu 8 h.
Maraton T-2 K (załoga dwuosobowa - kobiety) – 28 km - trasa czerwona (2 x pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda), limit czasowy wyścigu 6 h.
Maraton T-2 M (załoga dwuosobowa - mężczyźni) – 28 km - trasa czerwona (2 x pętla Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda), limit czasowy wyścigu 5 h.
Maraton T-2 Mix (załoga dwuosobowa – kobieta i mężczyzna) – 28 km - trasa czerwona (2 x pętla Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda), limit czasowy wyścigu 5 h.
Bieg Główny (formuła australijska) - trasa zieolona, wielokrotnie runda około 1000m w granicach trzech boi ustawionych w formie trójkąta.

Ze względu na warunki naturalne długość każdej z tras może się różnić +/- 5%. Zamknięcie
wszystkich tras kajakowych nastąpi o godzinie 16.00. Kategoria będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 10 osad.
Dla Ultramaratonu i Maratonów obowiązuje regulamin szczegółowy z dokładnym opisem i mapą tras.

Bieg Główny o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wszystkich, w formule
australijskiej. (bieg punktowany)
Bieg ma charakter otwarty i polega na wielokrotnym przepłynięciu wyznaczonej rundy bez
pomiaru czasu. Możliwe jest bezpłatne wypożyczenie w biurze zawodów kajaka dwuosobowego dla zainteresowanych zweryfikowanych uczestników. Dystans rundy około 1000 m. Czas trwania biegu głównego maksymalnie 1,5 h. Dla Biegu Głównego obowiązuje regulamin szczegółowy z dokładnym opisem i mapą trasy. Punktacja za uczestnictwo w wyścigach/biegach jest opisana w regulaminie szczegółowym.

Rodzinne Zawody Kajakowe Open. Start w tej kategorii polega na przepłynięciu wyznaczonej dla danej kategorii trasy (jedna pętla Wyspa Młyńska–Fabryka Lloyda – 14 km). Limit czasowy biegu – 4 godziny. W konkurencji dopuszczalny jest start na kajaku jednoosobowym lub dwuosobowym dowolnego rodzaju z wyłączeniem kajaków wyczynowych. Dopuszczalny jest również start na kajakach typu (Canu, Sup itd.). W tej konkurencji nie będzie prowadzona punktacja indywidualna ani drużynowa. Start ma cel poznawczy odcinka miejskiego rzeki oraz własnych możliwości pokonania długiego dystansu i ma charakter spływu kajakowego. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymają specjalny pakiet pamiątkowy oraz wezmą udział w losowaniu nagród dla uczestników wszystkich biegów Kayakmanii.

Próba ustanowienia Rekordu GUINNESSA (patronat honorowy Aleksandra Doby) pod nazwą Bydgoska Parada Kajakowa w kategorii „Parada kajakowa”. Udział jest bezpłatny. Warunkiem startu jest weryfikacja w biurze rekordu i pobranie numeru startowego. Dla ustanowienia Rekordu Guinnessa obowiązuje Regulamin Szczegółowy z dokładnym opisem i mapą trasy.

Dwubój rowerowo - kajakowy ma formułę rajdu i startują drużyny dwuosobowe. Ilość uczestników dwuboju jest limitowana ze względu na konieczność zapewnienia kajaków. Zawodnicy startują na własnych rowerach, kajaki dla wszystkich uczestników zapewnia organizator. Wszystkie kajaki w kategorii będą jednego typu, turystyczne, polietylenowe dwuosobowe dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących i równego współzawodnictwa. Organizator przyjmuje zgłoszenia w dwóch kategoriach: osoba dorosła plus dziecko w wieku 10 – 16 lat oraz dwie osoby dorosłe. Trasa zostanie odpowiednio oznaczona, strefa zmian zostanie zorganizowana na terenie zamkniętym dozorowanym.
Po ukończeniu dwuboju, podaniu wyników zawodów, dekoracji zwycięzców zainteresowani uczestnicy zostaną przewiezieni do punktu startu środkiem transportu zapewnionym przez organizatora. Dla Dwuboju rowerowo -kajakowego obowiązuje Regulamin Szczegółowy z dokładnym opisem i mapą trasy.

Wyścigu Smoczych Łodzi o Wielki Graal ( patronat Pracodawców Pomorza i Kujaw). Zawody Smoczych Łodzi odbędą się w niedzielę 02.09.2018 na torze o orientacyjnej długości 150 metrów utworzonym przy brzegu Wyspy Młyńskiej. Do startu zostaną dopuszczone drużyny 10 osobowe zweryfikowane w biurze zawodów. Łodzie oraz sterników do rozgrywania biegów zapewnia Organizator. Dla wyścigu Smoczych Łodzi obowiązuje Regulamin Szczegółowy z dokładnym opisem i mapą toru.

Wyścigi dzieci: Otwarte Zawody Dzieci – Młodzików
Zawody odbędą się w niedzielę 02.09.2018 na torze o orientacyjnej długości 150 metrów utworzonym przy brzegu Wyspy Młyńskiej. Do startu zostaną dopuszczeni reprezentanci drużyn klubowych zweryfikowani w biurze zawodów. Dla wyścigów młodzików obowiązuje Regulamin Szczegółowy z dokładnym opisem i mapą toru.

Zasady uczestnictwa w konkursach z nagrodami (patronat Polski System Kwalifikacji Kajakowych). Wszystkie aktywności odbędą się na Wyspie Młyńskiej. Rozgrywanie konkurencji poprowadzi grupa instruktorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ilość i rodzaj konkursów ustali komisja powołana przez stowarzyszenie PSKK oraz Komandora Kayakmanii. Udział w konkursach z nagrodami jest dobrowolny i bezpłatny.

9. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestników indywidualnych oraz drużyn w konkurencjach wyścigowych, uczestników Biegu Głownego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych przyjmowane są od dnia 15.05 2018 r. do 01.09. 2018 r. Z tym, że drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl. można się zgłaszać do 30.08.2018, natomiast w dniach 31.08.2018 i 01.09.2018 możliwe jest zgłoszenie tylko osobiście w biurze zawodów.
Zgłoszenia drużyn do wyścigów Smoczych Łodzi o Wielki Graal przyjmowane są od dnia
15.05 2018 r. do 02.09. 2018 r. Z tym, że drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie
www.kayakmania.pl. można się zgłaszać do 30.08.2018, natomiast w dniach 31.08.2018 - 02.09.2018 możliwe jest zgłoszenie tylko osobiście w biurze zawodów.
Zgłoszenia uczestników Dwuboju rowerowo kajakowego przyjmowane są od dnia 15.05.2018 do 30.08.2018 i w dniu 02.09.2018. Z tym, że drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.dwobojbydgoszcz.pl lub www.kayakmania.pl można zgłaszać się do 30.08.2018 a w dniu 02.09.2018 możliwe jest zgłoszenie tylko osobiście w biurze zawodów na starcie w Smukale do czasu wykorzystania limitu uczestników.
Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy. Numer ten należy zgłaszać sędziemu na starcie i mecie oraz sędziemu przy bojach nawrotowych.

10. Wpisowe i opłaty dodatkowe

Dla konkurencji wyścigowych – Ultramaraton, Maraton Damski, Maraton Mixt, Maraton Męski wysokość wpisowego do dnia 20.08.2018 wynosi 90 zł od osoby. Wysokość wpisowego od 21.08.2018 do 30.08.2018 wynosi 110 zł od osoby, wysokość wpisowego w biurze zawód (31.08 i 01.09) wynosi 130 zł od osoby.
W ramach wpisowego uczestnik ma zagwarantowane: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, posiłek regeneracyjny na mecie, drobny upominek lub medal, uczestnictwo w wieczorku komandorskim.
Dla zainteresowanych wyłącznie Biegiem Głównym lub Rodzinnymi Zawodami Kajakowymi wysokość wpisowego wynosi 40 zł od osoby.
Dla uczestników Biegu Głównego lub Rodzinnych Zawodów Kajakowych, organizator bezpłatnie zapewnia kajaki dwuosobowe z wyposażeniem do wyczerpania posiadanej puli miejsc (zapotrzebowanie na kajak organizatora należy zgłosić przy rejestracji). Dopuszcza się start w Biegu Głównym oraz Rodzinnych Zawodach Kajakowych w kajakach jedno i dwuosobowych na sprzęcie własnym. Dla uczestników Biegu Głównego zgłoszonych do 20.08.2018 miejsce w kajaku dwuosobowym organizatora jest gwarantowane. Rezygnacja z udziału w imprezie przez uczestnika powoduje utratę wpisowego.
Wpisowe dla uczestników Biegu Głównego o puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Rodzinnych Zawodów Kajakowych zapewnia: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, miejsce w kajaku organizatora, pamiątkowy medal.
Wpisowe dla uczestników Dwuboju rowerowo kajakowego do dnia 20.08.2018 wynosi 50 zł od osoby. Wysokość wpisowego od 21.08.2018 do 30.08.2018 wynosi 65 zł od osoby, wysokość wpisowego w biurze zawodów wynosi 75 zł od osoby. Zapisy uczestników będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.
Wpisowe dla uczestników Dwuboju rowerowo kajakowego obejmuje: udostępnienie
kajaka dla wszystkich uczestników w limicie 100 kajaków, ubezpieczenie NNW na czas zawodów, bufet regeneracyjny w strefie zmian i na mecie, drobny upominek, pamiątka.
Wpisowe dla drużyn do wyścigów Smoczych Łodzi do dnia 20.08.2018 wynosi 400 zł za całą drużynę. Wysokość wpisowego od 21.08.2018 do dnia 30.08.2018 wynosi 500 zł za całą drużynę. Wysokość wpisowego w biurze zawodów wynosi 600 zł za całą drużynę.
Wpisowe dla uczestników wyścigów Smoczych Łodzi zapewnia: udostepnienie przez
organizatora łodzi do wyścigów wraz ze sternikiem, ubezpieczenie NNW na czas zawodów, drobny upominek, pamiątka.
Opłaty dodatkowe: nocleg na tymczasowym polu namiotowym - 20 zł za namiot / doba. Rezerwacje i opłaty za nocleg w innych obiektach uczestnicy dokonują samodzielnie.

Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001

Bank Spółdzielczy w Koronowie

11. Harmonogram imprezy

31.08.2018
16.00 - otwarcie pola namiotowego przy Hali Artego
18.00 – otwarcie biura zawodów w namiocie socjalnym przy Hali Artego, weryfikacja uczestników
20:00 - koncert piosenki turystycznej, grill
22.00 – zamknięcie Biura Zawodów.

01.09.2018
6.00 do 9.00 - otwarcie biura zawodów w namiocie socjalnym przy Hali Artego (weryfikacja uczestników
7.00 – wyjazd sprzętu i uczestników (którzy zgłosili taką potrzebę) ultramaratonu na start, Hala Łuczniczka.
8.00 – start Ultramaratonu - Smukała
9.00 – otwarcie Biura Zawodów na Wyspie Młyńskiej (weryfikacja uczestników Maratonów, Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych oraz próby bicia Rekordu Guinnesa)
10:00-11:00 – start poszczególnych kategorii na dystansach maratońskich. 10.00 – KOBIETY T2K, 10.30 – MIX T2MIX, 11.00 MĘŻCZYŹNI T2M
11:00 - otwarcie Pikniku na Wyspie Młyńskiej - miasteczko zabaw dla dzieci pod patronatem Family Park , otwarcie giełdy sprzętu sportowego.
12.00 – start Rodzinnych Zawodów Kajakowych.
12.00 –Rozpoczęcie konkurencji pokazowych pod patronatem PSKK - pokazy różnych dyscyplin kajakowych (szkolenie kajakowe, podstawy ratownictwa kajakowego i asekuracji, freestyle kajakowy, wodne gry i zabawy ruchowe). Jarmark lokalny, strefa gastronomiczna.
13.00 – konkursy- edukacja ekologiczna dzieci dla szkół i instytucji pod patronatem Sławka Piotrowskiego
13.00 – 19.00 zbiórka krwi „Dar Życia”, strefa zdrowia (bezpłatne badania słuchu, diagnostyka organizmu)
14.00 – start Biegu Głównego o puchar Prezydenta Miasta Bydgoszcz
15.00 – 17.00 – wolna scena koncertowa, lokalne zespoły rockowe
16.00 - zamknięcie konkurencji pokazowych i tras wyścigów kajakowych
17.00 - próba bicia Rekordu Guinnessa pn.” Bydgoska Parada Kajakowa” pod patronatem Aleksandra Doby. Zamknięcie Biura Zawodów
18.00 - uroczyste zakończenie konkurencji kajakowych, wręczenie pucharów i nagród rzeczowych
19.00 Koncert na scenie Kuba Sienkiewicz Kwartet.
21.00 wieczór komandorski dla uczestników Kayakmanii, sponsorów, partnerów imprezy i zaproszonych gości.

02.09.2018
8.00 - otwarcie biura zawodów Dwuboju rowerowo kajakowego na starcie w Smukale
10.00 - start Dwuboju rowerowo kajakowego na trasie Smukała - pętla rowerowa -
Bydgoszcz Wyspa Młyńska.
11.00 - uroczyste zakończenie konkurencji wyścigowych Kayakmanii 2018, wręczenie nagród rzeczowych, podsumowanie punktacji drużynowej i dekoracja zwycięskich drużyn – Wyspa Młyńska.
12.00 - Otwarte Zawody Dzieci – Młodzików

12.00 - Wyścig butelkowy
12.30 - Wyścigi Smoczych Łodzi
13.00 - Gra z Kajaka
15.00 - Zamknięcie konkurencji pokazowych, tras wyścigów kajakowych oraz trasy Dwuboju rowerowo kajakowego
15.00 - Uroczyste zakończenie Dwuboju rowerowo kajakowego, wyścigów młodzików, wyścigów Smoczych Łodzi, wręczenie pucharów i nagród rzeczowych.

12. Nagrody

Nagrody rzeczowe indywidualne przyznawane są w Ultramaratonie, Maratonach oraz Dwuboju rowerowo kajakowym:
*za pierwsze miejsce - sprzęt sportowy o wartości około 1000 zł,
* za drugie miejsce – sprzęt sportowy o wartości około 500zł,
* za trzecie miejsce – sprzęt sportowy o wartości około 300zł,
Nagrody rzeczowe drużynowe (punktacja drużynowa dla Ultramaratonu, Maratonów, Biegu Głównego):
* za zwycięstwo w kategorii drużynowej - przyczepa kajakowa,
* za miejsce drugie – 10 wioseł kajakowych,
* za miejsce trzecie - 10 kamizelek asekuracyjnych.
Bieg Główny jest rozgrywany o puchar Prezydenta Bydgoszczy. Puchary będą wręczane dla
osad zajmujących miejsca od 1 do 3.
Wśród wszystkich uczestników konkurencji maratonowych, Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych, Dwuboju Rowerowo Kajakowego, którzy zajęli miejsca od 4 zostaną rozlosowane drobne nagrody o wartości do 200 zł lub inne nagrody ufundowane przez sponsorów.

13. Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW. Podczas trwania wyścigu uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej. Uczestnicy wyścigów mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego z awaryjnymi numerami telefonów podanymi przez organizatora przed startem. Na trasach maratońskich i trasie dwuboju rowerowo kajakowego zostaną rozmieszczone białe banery z oznaczeniem cyfrowy. Uczestnik w razie przerwania wyścigu i potrzeby pomocy podaje na telefoniczny numer awaryjny, numer najbliżej położonego od siebie baneru. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Szczegółowego, zasad fair play, oraz bezwzględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.
W czasie rozgrywania wszystkich aktywności Kayakmanii 2018 obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Ogólnemu i Regulaminowi Szczegółowemu, bez
obowiązku zwrotu wpisowego. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane. W przypadku zachowania fair play Sędzia Główny ma prawo przyznania dodatkowych punktów w punktacji drużynowej, max 100 punktów.

14. Informacje dodatkowe

Organizator Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kajakmania – Bydgoszcz 2018” zastrzega
sobie prawo do odwołania wyścigów, Biegu Głównego, konkurencji dodatkowych w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi. W sytuacji nieprzewidzianego opóźnienia startu, odpowiednio wydłuża się limity czasu na punktach kontrolnych i na mecie, o czym poinformuje uczestników Sędzia Główny przed startem.
Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny
i Organizator. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.
Każdy uczestnik Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania Bydgoszcz 2018” po
dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją i opłatą wpisowego otrzyma
wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, załączniki, regulaminy, szczegółowy informator, drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową. Dokumenty będą również dostępne na wcześniej wymienionych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w Biurze Zawodów. 

------------------------

Logo Kayakmanii

Aktualności

Podsumowanie II edycji Kayakmanii i pl…
6 grudnia w Hotelu Przystan Bydgoszcz, odbyło się spotkanie  podsumowujące tegoroczną edycję Kayakmanii, mówiliśmy również o planach na rok następny. KAYAKMANIA 2019 odbędzie się w Bydgoszczy, w dniac…
Dowiedz się więcej »
Relacja z konferencji Bydgoskiej Parad…
Łukasz Gliński, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego BINDUGA i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, opowiadali wczoraj 23.08 mediom o planie wpisania Bydgoszczy do Księgi Rekordów Guinnessa. W s…
Dowiedz się więcej »
Strefa ekologii Kayakmania 2018 Bydgos…
Podczas tegorocznej edcycji Miedzynarodowego Dnia Kajakarza Kayakmania Bydgoszcz 2018, odbędą się również cenne i wartościowe działania w zakresie kształtowania postaw przyrodniczo–ekologicznych dla d…
Dowiedz się więcej »