Regulamin „SMOCZE ŁODZIE W WALCE O SMOCZY GRAAL”


INFORMACJE PODSTAWOWE

Termin: 2 września 2018 r, godzina: 12:30 do 16:00
Organizator: BSK Binduga.
Miejsce: Rzeka Brda, Bydgoszcz.


CEL IMPREZY

 • "Smocze Łodzie w walce o Smoczy Graal" są imprezą o charakterze sportowo-rekreacyjno-integracyjnym,
 • rozpowszechnienie różnych form rekreacji ruchowej,
 • promocja Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i na świecie,
 • propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


DYSTANS TRASA ZASADY

 • Dystans ok. 100m trasa przy Przystani Bydgoszcz.
 • 1 załoga w smoczej łodzi liczy minimum 8 osób lub maksymalnie 10 osób wiosłujących + 1 bębniarz nadający tempo wiosłującym + 1 sternik (sternika zapewnia organizator).
 • Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 2 osoby rezerwowe.
 • Można dokonać zmiany zawodnika rezerwowego na podstawowego pomiędzy biegami.
 • Osoby niepełnoletnie muszą płynąć z opiekunem.
 • Oryginalne stroje będą miło widziane.
 • Do każdej załogi sternik będzie przypisywany przez organizatora.
 • Udział w wyścigu bębniarza nie jest obowiązkowy.
 • Start do wyścigu po komendzie „START”.
 • W przypadku falstartu następuje powtórka startu, drugi falstart oznacza dyskwalifikację z wyścigu.
 • Start odbywa się w momencie kiedy łodzie stoją w miejscu.
 • W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą dwie załogi.
 • System zawodów zostanie stworzony po zakończeniu zapisów – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty startowej.
 • Losowanie grup odbędzie się 23.08.2018r.
 • W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, Sędzia Główny ustali zasady biegów eliminacyjnych, półfinału i finału zawodów.


WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIE I OPŁATY

 • Zapisy od 15 maja 2018 od godz. 10:00.
 • Zgłoszenia drużyny należy dokonać poprzez email smoczygraall@kayakmania.pl do 22 sierpnia.
  - należy podać organizatorowi imiona, nazwiska i daty urodzenia osób w załodze.
 • Opłata startowa:
  - opłata za uczestnictwo całej drużyny 400 zł brutto,
  - organizator ma możliwość wystawienia faktury,
  - rezygnacja z udziału w imprezie zgłoszona po 1.08.2018 pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty.
 • W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Osoby startujące w zawodach jednocześnie oświadczają, że:
  - zapoznały się z regulaminem imprezy „Smocze Łodzie w walce o Smoczy Graal”,
  - posiadają umiejętność pływania,
  - osoby niepełnoletnie pod opieką opiekunów (oświadczenie),
  - posiadają dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach,
  - wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczeniu tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej,
  - wyrażają zgodęna nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.
 • Załogi startują w kamizelkach asekuracyjnych które zabezpiecza organizator.
 • Prawo startu posiadają grupy znajomych, ekipy pracownicze, organizacje pozarządowe, obcokrajowcy i każda inna ekipa spieniająca wymagania regulaminu.
 • Obowiązek zapoznania uczestników wyścigu z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi.
 • Organizator przyjmie zgłoszenia maksymalnie 16 drużyn. Decyduje pierwszeństwo zgłoszenia i daty wpłynięcia opłaty startowej.


ORGANIZATOR W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIA

 • Smocze łodzie z pełnym wyposażeniem /wiosła, kapoki/.
 • Sterników i obsługę organizacyjno-sportową.
 • Sprzęt ratowniczy i obsługę ratownika.
 • Zaplecze sanitarne.


PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy „Smocze Łodzie w walce o Smoczy Graal”, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbędzie się wyścig zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:

 • nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych na trasie wyścigu,
 • nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę.

Organizator ma prawo:

 • usunąć z terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem,
 • nie dopuścić do wyścigu osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.


NAGRODY

 • Dla zwycięzcy 1 miejsca: Smoczy Graal + medale dla każdego członka drużyny.
 • Dla zwycięzców 2 miejsca: Puchar + medale dla każdego członka drużyny.
 • Dla zwycięzców 3 miejsca: Puchar + medale dla każdego członka drużyny.
 • Dla pozostałych drużyn pamiątkowe medale do odbioru w biurze zawodów lub w ciągu 7 dni w biurze Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego BINDUGA, ul. Fordońska 156, Bydgoszcz.


KOMITET ORGANIZACYJNY

Grzegorz Urbaniak
tel. 507-015-100
smoczygraal@kayakmania.pl


ORGANIZATOR

Organizatorem głównym jest: Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga
ul. Fordońska 156, 85-752 Bydgoszcz
Nip: 554-293-58-99
Regon: 363737660
KRS: 0000601489

Aktualności

Podsumowanie II edycji Kayakmanii i pl…
6 grudnia w Hotelu Przystan Bydgoszcz, odbyło się spotkanie  podsumowujące tegoroczną edycję Kayakmanii, mówiliśmy również o planach na rok następny. KAYAKMANIA 2019 odbędzie się w Bydgoszczy, w dniac…
Dowiedz się więcej »
Relacja z konferencji Bydgoskiej Parad…
Łukasz Gliński, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego BINDUGA i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, opowiadali wczoraj 23.08 mediom o planie wpisania Bydgoszczy do Księgi Rekordów Guinnessa. W s…
Dowiedz się więcej »
Strefa ekologii Kayakmania 2018 Bydgos…
Podczas tegorocznej edcycji Miedzynarodowego Dnia Kajakarza Kayakmania Bydgoszcz 2018, odbędą się również cenne i wartościowe działania w zakresie kształtowania postaw przyrodniczo–ekologicznych dla d…
Dowiedz się więcej »