Regulamin Klubowe Wyścigi Dzieci

Regulamin szczegółowy - Otwarte Zawody Dzieci – Młodzików

Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2018”

1.
Informacje podstawowe

Regulamin Szczegółowy stanowią załącznik do Regulaminu Ogólnego.

Na Kayakmanię 2018 składa się szereg konkurencji wyścigowych, pokazowych, imprez towarzyszących oraz piknik w centrum miasta z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.
Odbędzie się próba ustanowienia rekordu GUINNESSA, jednocześnie rekordu Polski przez uczestników Kayakmanii pod nazwą Bydgoskiej Parady Kajakowej.
„Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2018” trwać będzie od 31 sierpnia do 02 września 2018r.
2.
Miejsce rozgrywania wyścigów dzieci:

Bydgoszcz: Wyspa Młyńska, - start i meta, tor tymczasowy o długości 150m na zakolu Brdy .
3.
Termin wyścigów: klubowe wyścigi dzieci

02.09.2018 godzina 12.
4.
Organizator i kierownictwo imprezy:

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA”, www.kayakmania.pl tel. 509499636 Bożena Pęczkowska, 502033421 Łukasz Gliński, 507015100 Grzegorz Urbaniak.
Partner Strategiczny: Miasto Bydgoszcz
5.
Warunki uczestnictwa w Otwartych Zawodach Dzieci – Młodzików
Bydgoszczy

Warunki uczestnictwa w Wyścigach Klubowych Dzieci jest zgłoszenie listy z uczestników przez klub.
Kategorie :
Dziewcząt : rocznik 2007-2008
Chłopców: rocznik 2007-2008
Prawo uczestnictwa w konkurencjach wyścigowych następuje po pozytywnym zweryfikowaniu drużyny klubowej przez biuro zawodów i komisję sędziowską. Zawodnik (członek drużyny klubowej) zarejestrowany w biurze zawodów otrzyma numer startowy

6.
Trasa klubowych wyścigów dzieci.

Tor Otwartych Zawodów Dzieci – Młodzików na zakolu rzeki Brdy między Śluzą Miejską przy
ul. Marcinkowskiego, a mostem na ulicy Mostowej . Orientacyjny dystans toru– 150 metrów.
7.
Zasady startu

W konkurencjach dzieci dopuszczalny jest start na kajakach jednoosobowych udostępnionym przez organizatora.
Kategoria będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 6 osad.
8.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia drużyn klubowych w konkurencjach wyścigowych, przyjmowane są w dniu zawodów w biurze organizatora i w komisji sędziowskiej. Zgłoszenia dokonuje kierownik drużyny. Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy. Numer ten należy zgłaszać sędziemu na starcie i mecie. Uczestnictwo zawodników jest bezpłatne.

9.
Harmonogram Otwartych Zawodów Dzieci – Młodzików

02.09.2018
12.00 - Wyścigi kajakowe dla dzieci
12.00 - Wyścigi Smoczych Łodzi
Biegi będą puszczane na przemiennie – jeden bieg dzieci , jeden bieg smoczych łodzi
13.00 - Gra z Kajaka
15.00 - Zamknięcie konkurencji pokazowych, tras wyścigów kajakowych oraz trasy Dwuboju rowerowo kajakowego
15.00 - Uroczyste zakończenie Dwuboju rowerowo-kajakowego, wyścigów dzieci , wyścigów Smoczych Łodzi, wręczenie pucharów i nagród rzeczowych.

10.
Nagrody:
Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają medale.
Wśród wszystkich uczestników konkurencji zostaną rozlosowane drobne nagrody ufundowane przez sponsorów.
11.
Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW. Podczas trwania wyścigu uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej.  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Szczegółowego, zasad fair play, oraz bezwzględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.
W czasie rozgrywania wszystkich aktywności Kayakmanii 2018 obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Ogólnemu i Regulaminowi Szczegółowemu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.

12.
Informacje dodatkowe:
Organizator Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kajakmania – Bydgoszcz 2018” zastrzega
sobie prawo do odwołania wyścigów przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny
i Organizator. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.
Każda drużyna klubowa po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją otrzyma wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, załączniki, regulaminy, szczegółowy informator w biurze zawodów. 

Aktualności

Podsumowanie II edycji Kayakmanii i pl…
6 grudnia w Hotelu Przystan Bydgoszcz, odbyło się spotkanie  podsumowujące tegoroczną edycję Kayakmanii, mówiliśmy również o planach na rok następny. KAYAKMANIA 2019 odbędzie się w Bydgoszczy, w dniac…
Dowiedz się więcej »
Relacja z konferencji Bydgoskiej Parad…
Łukasz Gliński, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego BINDUGA i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, opowiadali wczoraj 23.08 mediom o planie wpisania Bydgoszczy do Księgi Rekordów Guinnessa. W s…
Dowiedz się więcej »
Strefa ekologii Kayakmania 2018 Bydgos…
Podczas tegorocznej edcycji Miedzynarodowego Dnia Kajakarza Kayakmania Bydgoszcz 2018, odbędą się również cenne i wartościowe działania w zakresie kształtowania postaw przyrodniczo–ekologicznych dla d…
Dowiedz się więcej »