Organizator:

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
ul. Fordońska 156
85-752 Bydgoszcz

NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489

Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie

Kontakt do organizatorów:

Łukasz Gliński - tel. 502-033-421
Grzegorz Urbaniak - tel. 507-015-100